Jacek Zientarski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu, ul. Wojska Polskiego 71E;

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Czy cała Puszcza Białowieska powinna być parkiem narodowym?

Should the whole Białowieża Forest be a national park?

Autorzy: Zientarski J., Szmyt J.

Translate »