Janusz Szmyt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu, ul Wojska Polskiego 69, 60-625 Poznań
Tel. + 48 61 8487735, e-mail: jszmyt@up.poznan.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Struktura przestrzenna drzew różnej grubości w drzewostanach sosnowych (Pinus sylvestris L.) o różnym zagęszczeniu początkowym

Spatial differentiation of trees of different size classes in pine (Pinus sylvestris L.) stands with different initial densities

Autorzy: Szmyt J., Zabielski M.

Czy naturalne procesy ekologiczne w juwenilnej fazie rozwoju drzewostanu założonego sztucznie różnicują jego strukturę przestrzenną?

Do natural processes at the juvenile stage of stand development differentiate the spatial structure of trees in artificially established forest stands?

Autorzy: Szmyt J., Korzeniewicz R.

Czy cała Puszcza Białowieska powinna być parkiem narodowym?

Should the whole Białowieża Forest be a national park?

Autorzy: Zientarski J., Szmyt J.

Translate »