Jan Trojanowski

Akademia Pomorska, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Chemii Środowiskowej, ul. Arciszewskiego 22b, 76–200 Słupsk

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Struktura i dynamika opadu organicznego w wybranych drzewostanach Słowińskiego Parku Narodowego w latach 2003–2005

The structure and dynamics of litterfall in forest stands in the Słowiński National Park in 2003–2005

Autorzy: Parzych A., Trojanowski J.

Translate »