Agnieszka Parzych

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Arciszewskiego 22b, 76-200 Słupsk
Tel. +48 59 8400501, e-mail: jerzy.jonczak@gmail.com

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Struktura i dynamika opadu organicznego w wybranych drzewostanach Słowińskiego Parku Narodowego w latach 2003–2005

The structure and dynamics of litterfall in forest stands in the Słowiński National Park in 2003–2005

Autorzy: Parzych A., Trojanowski J.

Zawartość makro- i mikropierwiastków w szpilkach Pinus sylvestris L. i Pinus nigra J.F. Arn. w zespole Cladonio-Pinetum Słowińskiego Parku Narodowego

The macro- and microelemental content of Pinus sylvestris L. and Pinus nigra J.F. Arn. needles in Cladonio-Pinetum habitat of the Słowiński National Park

Autorzy: Parzych A., Sobisz Z.

Dynamics of Cu, Mn, Ni, Sr and Zn release during decomposition of four types of litter in headwater riparian forests in northern Poland

Dynamics of Cu, Mn, Ni, Sr and Zn release during decomposition of four types of litter in headwater riparian forests in northern Poland

Autorzy: Jonczak J., Parzych A., Sobisz Z.

Zawartość wybranych metali ciężkich w glebie i pędach Vaccinium myrtillus L. w Słowińskim Parku Narodowym

The heavy metal content of soil and shoots of Vaccinium myrtillus L. in the Słowiński National Park

Autorzy: Parzych A.

Porównanie zasobów materii organicznej oraz wybranych wskaźników stanu ekochemicznego gleb w zespołach Empetro nigri-Pinetum i Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Słowińskiego Parku Narodowego

Comparing Empetro nigri-Pinetum and Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis soils in terms of organic matter stocks and ecochemical indices in the Słowiński National Park

Autorzy: Jonczak J., Parzych A.

Translate »