Janusz Kocel

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Fax: +48 227200397, e-mail: jkocel@ibles.waw.pl

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Metoda określania jednostkowych kosztów standardowych prac leśnych na podstawie grupowania nadleśnictw o zbliżonych warunkach przyrodniczoleśnych

A method of determining standard unit costs of forest operations on the basis of grouping forest districts similar in nature-forest conditions

Autorzy: Kocel J.

Prywatny sektor usług leśnych w latach 1999–2003

Private sector of forest services in 1999–2003

Autorzy: Kocel J.

Metoda określania stopnia trudności gospodarowania nadleśnictw

The method of determining the management difficulty degree for forest district administrations

Autorzy: Kwiecień R., Kocel J.

Metoda określania syntetycznego wskaźnika efektów gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi nadleśnictw

The method of determining a synthetic indicator for measuring the effects of managing natural, human and economic resources in forest districts

Autorzy: Kocel J., Kwiecień R.

Zakłady Lasów Państwowych w warunkach gospodarki rynkowej

The departments of the State Forests in a market economy

Autorzy: Kocel J.

Translate »