Ryszard Kwiecień

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Metoda określania stopnia trudności gospodarowania nadleśnictw

The method of determining the management difficulty degree for forest district administrations

Autorzy: Kwiecień R., Kocel J.

Metoda określania syntetycznego wskaźnika efektów gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi nadleśnictw

The method of determining a synthetic indicator for measuring the effects of managing natural, human and economic resources in forest districts

Autorzy: Kocel J., Kwiecień R.

Translate »