Metoda określania syntetycznego wskaźnika efektów gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi nadleśnictw

The method of determining a synthetic indicator for measuring the effects of managing natural, human and economic resources in forest districts

Autorzy

  • Janusz Kocel Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
    Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
    Fax: +48 227200397, e-mail: jkocel@ibles.waw.pl
  • Ryszard Kwiecień Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
    Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Abstrakt

The paper presents a method of determining the effects of managing natural, human and economic resources in forest districts. A synthetic indicator of management effects in forest districts has been developed, using the preference analysis, as well as the ranking and point method. The synthetic indicator consists of 18 partial indicators falling into three groups: I – indicators of utilization of nature-forest resources in a forest district, II – indicators of human resource management, III – indicators of a forest district’s economic and financial evaluation. The findings may serve the monitoring, controlling and evaluation of improvement of forest districts’ management results. The presented method is the first of the kind in the area of forestry economics in Polish and foreign literature.

DOI 10.2478/v10111-010-0007-0
Source Leśne Prace Badawcze (Forest Research Papers), 2010, Vol. 71 (1): 91–104.
Print ISSN 1732-9442
Online ISSN
2082-8926
Type of article
Original research article
Original title
Metoda określania syntetycznego wskaźnika efektów gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi nadleśnictw
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date March, 2010

in Polish:

Translate »