Jarosław Plata

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich, ul. Fredry 39, 30–605 Kraków

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Składowany surowiec świerkowy jako materiał lęgowy rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) (Col., Curculionidae, Scolytinae)

Stored spruce timber as the breeding material for Pityogenes chalcographus (L.) (Col., Curculionidae, Scolytinae)

Autorzy: Grodzki W., Plata J.

Translate »