Jerzy Borowski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
ul. Nowoursynowska 159, 02–776 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Występowanie ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. oraz związanego z nim gatunku chrząszcza Triphyllus bicolor (Fabr.) w rezerwacie „Las Natoliński”

Occurrence of the fungus Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. and the associated beetle species Triphyllus bicolor (Fabr.) in the Natolin Forest Reserve

Autorzy: Piętka J., Borowski J.

Translate »