Joanna Szewczykiewicz

Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn;
Tel. +48 22 7150612, e-mail: j.szewczykiewicz@ibles.waw.pl

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Bibliografia polskiego piśmiennictwa leśnego za lata 1988-1990

Bibliography of the polish forest literature for the years 1988-1990

Autorzy: Śledzińska D., Szewczykiewicz J., Tylman A.

Ocena bibliometryczna czasopism wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa: Leśnych Prac Badawczych oraz Folia Forestalia Polonica Series A – Forestry

Bibliometric analysis in the evaluation of journals published by the Forest Research Institute: Forest Research Papers and Folia Forestalia Polonica Series A – Forestry

Autorzy: Szewczykiewicz J., Skrzecz I., Materska K.

Translate »