Katarzyna Materska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-185 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Ocena bibliometryczna czasopism wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa: Leśnych Prac Badawczych oraz Folia Forestalia Polonica Series A – Forestry

Bibliometric analysis in the evaluation of journals published by the Forest Research Institute: Forest Research Papers and Folia Forestalia Polonica Series A – Forestry

Autorzy: Szewczykiewicz J., Skrzecz I., Materska K.

Translate »