Iwona Skrzecz

Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn

Pracownik IBL Iwona Skrzecz
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Bakulowirusy jako czynniki biologicznej kontroli szkodliwych owadów leśnych

Baculoviruses as biological control agents of forest pest insects

Autorzy: Skrzecz I.

Ocena bibliometryczna czasopism wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa: Leśnych Prac Badawczych oraz Folia Forestalia Polonica Series A – Forestry

Bibliometric analysis in the evaluation of journals published by the Forest Research Institute: Forest Research Papers and Folia Forestalia Polonica Series A – Forestry

Autorzy: Szewczykiewicz J., Skrzecz I., Materska K.

Translate »