Katarzyna Buczkowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zakład Genetyki, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Morfologiczne i anatomiczne zróżnicowanie populacji kosodrzewiny ( Pinus mugo Turra) z polskich Tatr wyrażone w cechach igieł

Population differences in morphological and anatomical traits of Pinus mugo Turra needles from the Polish part of the Tatra Mountains

Autorzy: Pawlaczyk E., Bączkiewicz A., Wawrzyniak P., Czołpińska M., Gonera P., Buczkowska K.

Translate »