Katarzyna Kubiak

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Fax +48225952761; katarzyna.kubiak82@gmail.com

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Filtry piaskowe w ochronie roślin przed chorobami w szkółkach

Slow sand filters for plant protection in nurseries

Autorzy: Kubiak K., Oszako T.

Translate »