Tomasz Oszako

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Filtry piaskowe w ochronie roślin przed chorobami w szkółkach

Slow sand filters for plant protection in nurseries

Autorzy: Kubiak K., Oszako T.

Translate »