Katarzyna Orzoł

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Smukłość drzew w drzewostanach robiniowych

Slenderness of trees in black locust stands

Autorzy: Bijak S., Orzoł K.

Translate »