Szymon Bijak

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Tel. +48 22 5938093, e-mail: szymon.bijak@wl.sggw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Sygnał klimatyczny w przyroście radialnym wybranych iglastych gatunków drzew w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Rogów

Climate signal in the radial growth of selected coniferous species from the Forest Experimental Station in Rogów

Autorzy: Bijak S.

Występowanie czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina Ehrh.) w Lasach Państwowych

Occurrence of black cherry (Prunus serotina Ehrh.) in the State Forests in Poland

Autorzy: Bijak S., Czajkowski M., Ludwisiak Ł.

Zasoby martwego drewna w lasach miejskich Warszawy

Resources of dead wood in the municipal forests in Warsaw

Autorzy: Skwarek K., Bijak S.

Smukłość drzew w drzewostanach robiniowych

Slenderness of trees in black locust stands

Autorzy: Bijak S., Orzoł K.

Translate »