Krzysztof Jodłowski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7150346, e-mail: K.Jodlowski@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Krzysztof Jodłowski
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ procesów technologicznych na wydajność pracy i koszty pozyskiwania drewna w drzewostanach sosnowych starszych klas wieku. Cz. II. Zręby zupełne

Influence of technological processes on labour productivity and costs of wood harvesting in pine stands of elderly class of age. Part 2. Clear cuts

Autorzy: Suwała M., Jodłowski K.

Wpływ procesów technologicznych na wydajność pracy i koszty pozyskiwania drewna w drzewostanach sosnowych starszych klas wieku. Część I. Trzebieże późne

Influence of technological processes on labour productivity and costs of wood harvesting in pine stands of elderly class of age. Part 1. Late thinnings

Autorzy: Suwała M., Jodłowski K.

Translate »