Łukasz Ludwisiak

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu; ul. Nowoursynowska 159, 02–776 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Występowanie czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina Ehrh.) w Lasach Państwowych

Occurrence of black cherry (Prunus serotina Ehrh.) in the State Forests in Poland

Autorzy: Bijak S., Czajkowski M., Ludwisiak Ł.

Translate »