Maciej Bruder

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu, ul. Wojska Polskiego 69, 60-625 Poznań, Polska

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Próba wykorzystania rodowej plantacji nasiennej dębu szypułkowego Quercus robur L. w Nadleśnictwie Krotoszyn do testowania drzew matecznych i do oszacowania odziedziczalności

Tree testing and estimation of heritability using the pedunculate oak Quercus robur L. seed orchard in the Krotoszyn Forest District

Autorzy: Barzdajn W., Bruder M.

Translate »