Maciej Kuss

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu, ul. Wojska Polskiego 69, 60-625 Poznań

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Próba wykorzystania rodowej plantacji nasiennej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) do testowania drzew matecznych

An attempt of using of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seed orchard for plus trees testing purposes

Autorzy: Barzdajn W., Jelenewski M., Kuss M.

Translate »