Maksym Łaszewski

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Hydrologii, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa;
Tel. +48 601189824, e-mail: m.laszewski@uw.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ zadrzewienia stref nadbrzeżnych na warunki termiczne niewielkich cieków nizinnych w okresie letnim

The influence of riparian woodland on the thermal conditions of small lowland streams during the summer

Autorzy: Łaszewski M., Kiryła W.

Translate »