Wojciech Kiryła

Instytut Geodezji i Kartografii, Centrum Teledetekcji, ul. Kaczmarskiego 27, 02-679 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ zadrzewienia stref nadbrzeżnych na warunki termiczne niewielkich cieków nizinnych w okresie letnim

The influence of riparian woodland on the thermal conditions of small lowland streams during the summer

Autorzy: Łaszewski M., Kiryła W.

Translate »