Marcin Szydlarski

Nadleśnictwo Kartuzy, Burchardztwo 181, 83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 33/1;
Tel. +48 58 6811864, e-mail: immfor@kki.net.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wzrost powierzchni naturalnego odnowienia świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.) na Pojezierzu Kaszubskim w latach 2002–2012

Increase of natural regeneration area of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) in the Kaszuby Lake District during the decade 2002–2012

Autorzy: Szydlarski M., Modrzyński J.

Porównanie naturalnego odnowienia świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. na Pojezierzu Kaszubskim i w innych regionach północnej Polski

Comparing natural regeneration of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. in the Kaszuby Lake District and in the other regions of northern Poland

Autorzy: Szydlarski M., Modrzyński J., Stopiński M., Majewski M., Maras K.

Translate »