Marek Bodył

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych,
Sękocin Stary, 05-090 Raszyn, e-mail: M.Bodyl@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Intensywność obradzania i jakość nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na stałych powierzchniach obserwacyjnych monitoringu lasu w latach 1996–2003

Intensity of seeding and quality of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seeds on permanent observation plots subjected to forest monitoring between 1996 and 2003

Autorzy: Bodył M., Załęski A.

Przyczyny obniżonej żywotności niektórych partii nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), pozyskanych w Polsce zimą 2005/2006

Reasons for reduced viability of some Scots pine (Pinus sylvestris L.) seeds lots harvested in Poland in winter season 2005/2006

Autorzy: Bodył M., Witowska O., Załęski A.

Translate »