Olesia Witowska

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Poland; Fax +48 22 7150313; O.Witowska@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ warunków suszenia nasion brzozy brodawkowatej, olszy czarnej, sosny zwyczajnej i świerka pospolitego na ich żywotność

Effect of drying conditions on viability of common birch, black alder, Scots pine and Norway spruce seeds

Autorzy: Aniśko E., Witowska O., Załęski A.

Przyczyny obniżonej żywotności niektórych partii nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), pozyskanych w Polsce zimą 2005/2006

Reasons for reduced viability of some Scots pine (Pinus sylvestris L.) seeds lots harvested in Poland in winter season 2005/2006

Autorzy: Bodył M., Witowska O., Załęski A.

Wpływ warunków podsuszania nasion modrzewia europejskiego, daglezji zielonej i sosny górskiej przeznaczonych do długookresowego przechowywania na ich żywotność

The effect of drying seeds of European larch, Douglas-fir and mountain pine foreseen for a long-term storage on their viability

Autorzy: Witowska O., Aniśko E., Załęski A.

Translate »