Marek Szymański

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Użytkowania Lasu
ul. Wojska Polskiego 71 ‘A', 60-625 Poznań
Fax: + 48 61 848 77 55, e-mail: marek.szymanski@up.poznan.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Proces oczyszczania się pni dębu szypułkowego (Quercus robur L.) a pierśnica drzew w drzewostanach gospodarczych

Self-pruning of pedunculate oak (Quercus robur L.) stems and the diameter at breast height of trees in commercially managed stands

Autorzy: Szymański M., Pazdrowski W., Kaźmierczak K., Nawrot M., Werner M., Mańka K.

Translate »