Katarzyna Kaźmierczak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zakład Dendrometrii i Produkcyjności Lasu
ul. Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Proces oczyszczania się pni dębu szypułkowego (Quercus robur L.) a pierśnica drzew w drzewostanach gospodarczych

Self-pruning of pedunculate oak (Quercus robur L.) stems and the diameter at breast height of trees in commercially managed stands

Autorzy: Szymański M., Pazdrowski W., Kaźmierczak K., Nawrot M., Werner M., Mańka K.

Translate »