Witold Pazdrowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu,
ul. Wojska Polskiego 71A, 60-625 Poznań, Poland

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na gruntach porolnych w północnej Polsce

Selected properties of wood in Scots pine (Pinus sylvestris L.) growing on post-agricultural land in northern Poland

Autorzy: Jelonek T., Pazdrowski W., Tomczak A.

Wybrane elementy budowy makrostrukturalnej drewna a dojrzałość sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wyrosłej w warunkach gruntów porolnych

Correlation between selected elements of wood macrostructure and maturity of Scots pine (Pinus sylvestris L.) growing on post-agricultural land

Autorzy: Tomczak A., Pazdrowski W., Jelonek T.

Proces oczyszczania się pni dębu szypułkowego (Quercus robur L.) a pierśnica drzew w drzewostanach gospodarczych

Self-pruning of pedunculate oak (Quercus robur L.) stems and the diameter at breast height of trees in commercially managed stands

Autorzy: Szymański M., Pazdrowski W., Kaźmierczak K., Nawrot M., Werner M., Mańka K.

Model biomasy igliwia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wyrosłej w warunkach gruntów porolnych i leśnych

Modelling needle biomass in Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands on former farmland and forest soils

Autorzy: Jelonek T., Pazdrowski W., Walkowiak R., Tomczak A.

Translate »