Marek Wajdzik

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków;
Tel. +48 12 6625044, e-mail: rlwajdzi@cyf-kr.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Gospodarka leśna i łowiecka na terenach przyległych do parków narodowych na przykładzie Magurskiego Parku Narodowego

Forest management and hunting in areas adjacent to national parks: the example of the Magura National Park

Autorzy: Wajdzik M., Kołodziej Z., Bilański P., Szyjka K.

Translate »