Zbigniew Kołodziej

Zespół Ochrony Lasu w Krakowie, Al. Słowackiego 17A, 31-159 Kraków;

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Budowa, struktura i dynamika drzewostanów o charakterze pierwotnym w rezerwacie „Dolina Łopusznej” (Gorczański Park Narodowy)

Structure and dynamics of stands of a primeval character in the ‘Dolina Łopusznej' nature reserve (Gorce National Park)

Autorzy: Jaworski A., Kołodziej Z., Łapka M., Bartkowicz L.

Gospodarka leśna i łowiecka na terenach przyległych do parków narodowych na przykładzie Magurskiego Parku Narodowego

Forest management and hunting in areas adjacent to national parks: the example of the Magura National Park

Autorzy: Wajdzik M., Kołodziej Z., Bilański P., Szyjka K.

Translate »