Piotr Bilański

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej, Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wstępne badania nad patogenicznością trzech grzybów siniznowych związanych z Tetropium spp. na świerku pospolitym w Polsce

A preliminary study on the pathogenicity of three blue-stain fungi associated with Tetropium spp. to Norway spruce in Poland

Autorzy: Jankowiak R., Rossa R., Bilański P.

Gospodarka leśna i łowiecka na terenach przyległych do parków narodowych na przykładzie Magurskiego Parku Narodowego

Forest management and hunting in areas adjacent to national parks: the example of the Magura National Park

Autorzy: Wajdzik M., Kołodziej Z., Bilański P., Szyjka K.

Translate »