Mariusz Ciesielski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Laboratorium Geomatyki, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Polska
Tel. +48 22 7150328, e-mail: m.ciesielski@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Mariusz Ciesielski
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Bieganie na terenach leśnych – analiza działań Lasów Państwowych

Running in forest areas – an analysis of activities undertaken by State Forests

Autorzy: Ciesielski M.

Translate »