Mariusz Kormanek

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków;
Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej;

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ zagęszczenia podłoża w kontenerach szkółkarskich na parametry wzrostowe sadzonek sosny zwyczajnej ( Pinus sylvestris L.)

Influence of substrate compaction in nursery containers on the growth of Scots pine ( Pinus sylvestris L.) seedlings

Autorzy: Kormanek M., Banach J., Ryba M.

Jakość sosny zwyczajnej, buka zwyczajnego i dębu szypułkowego wyhodowanych z siewu na glebie leśnej o różnym stopniu zagęszczenia

Quality of Scots pine, European beech and pedunculate oak grown from sowing on soil with different compaction levels

Autorzy: Banach J., Kormanek M., Jaźwiński J.

Translate »