Michał Ryba

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Mechanizacji Prac Leśnych, Al. 29 Listopada 46, 31–425 Kraków

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ zagęszczenia podłoża w kontenerach szkółkarskich na parametry wzrostowe sadzonek sosny zwyczajnej ( Pinus sylvestris L.)

Influence of substrate compaction in nursery containers on the growth of Scots pine ( Pinus sylvestris L.) seedlings

Autorzy: Kormanek M., Banach J., Ryba M.

Translate »