Mariusz Zabielski

Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu
ul. Wojska Polskiego 28, 60–637 Poznań

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Struktura przestrzenna drzew różnej grubości w drzewostanach sosnowych (Pinus sylvestris L.) o różnym zagęszczeniu początkowym

Spatial differentiation of trees of different size classes in pine (Pinus sylvestris L.) stands with different initial densities

Autorzy: Szmyt J., Zabielski M.

Translate »