Mateusz Będkowski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Leśnych, Katedra Hodowli Lasu, ul. Nowoursynowska 159; 02−776 Warszawa, Polska
Tel. +48 601099400, e-mail: mateusz_bedkowski@sggw.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ nawozów i fungicydów na kiełkowanie nasion oraz początkową fazę rozwoju siewek olszy czarnej Alnus glutinosa (Gaertn.)

The impact of fertilisers and fungicides on seed germination and the initial phase of seedling growth in black alder Alnus glutinosa (Gaertn.)

Autorzy: Będkowski M., Buraczyk W.

Translate »