Włodzimierz Buraczyk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Hodowli Lasu, Katedra Hodowli Lasu
ul. Nowoursynowska 159, 02−776 Warszawa, Polska
Fax +48 22 593 81 13, e-mail: wburaczyk@wp.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ wilgotności i gatunku gleby na wzrost sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z zakrytym systemem korzeniowym

The impact of soil's textural group and moisture on the growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings with containerized root system

Autorzy: Buraczyk W., Szeligowski H.

Właściwości nasion a cechy morfologiczne siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Seed characteristics and morphological features of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings

Autorzy: Buraczyk W.

Wpływ nawozów i fungicydów na kiełkowanie nasion oraz początkową fazę rozwoju siewek olszy czarnej Alnus glutinosa (Gaertn.)

The impact of fertilisers and fungicides on seed germination and the initial phase of seedling growth in black alder Alnus glutinosa (Gaertn.)

Autorzy: Będkowski M., Buraczyk W.

Translate »