Monika Zielińska

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew
Leśnych
Al. 29 Listopada 46, 31–425 Kraków

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Polimorfizm izoenzymów i wzrost wybranych pochodzeń świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.] doświadczenia IPTNS-IUFRO 1964/68 w Krynicy

Isoenzyme polymorphism and growth of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] provenances on the IPTNS-IUFRO 1964/68 experimental site in Krynica

Autorzy: Masternak K., Zielińska M., Sabor J.

Translate »