Oksana Mykhayliv

National Forestry and Wood Technology University of Ukraine
79057 Lviv, 103 Gen. Chuprynka str., Ukraine
Fax: +38 0322352269; e-mail o.mychayliv@gmail.com

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zagrożenie drzewostanów ze strony huby korzeni w zależności od temperatury gleby i opadów

Threat caused to forests by the root rot Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. in relation to soil temperature and precipitation

Autorzy: Mykhayliv O., Sierota Z.

Translate »