Zbigniew Sierota

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn, Poland

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zagrożenie drzewostanów ze strony huby korzeni w zależności od temperatury gleby i opadów

Threat caused to forests by the root rot Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. in relation to soil temperature and precipitation

Autorzy: Mykhayliv O., Sierota Z.

Translate »