Paweł Bąk

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu
Al. 29 Listopada 46, 31–425 Kraków

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Skład gatunkowy, budowa i struktura oraz kierunki przemian drzewostanu z udziałem świerka w przygrzbietowej części rezerwatu Madohora w Beskidzie Małym

Revisiting a hilltop spruce stand in the Madohora Reserve in Beskid Mały reveals major changes in species composition, structure and succession after 50 years

Autorzy: Karczmarski J., Bąk P.

Translate »