Piotr Lutyk

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
ul. Grochowska 278
03-841 Warszawa
e-mail: p.lutyk@lasypanstwowe.gov.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ wieku drzewostanów sosnowych i bonitacji siedliska na epigeiczne chrząszcze (Coleoptera)

Influence of age of scotch pine stands and quality of habitat on epigenic beetles (Coleoptera)

Autorzy: Lutyk P.

Translate »