Robert Wolski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ pokarmu na imagines chrabąszczy Melolontha melolontha i M. hippocastani

Effects of food source quality on the adults of Melolontha melolontha and M. hippocastani

Autorzy: Woreta D., Lipiński S., Wolski R.

Translate »