Danuta Woreta

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7150551, e-mail: D.Woreta@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ systemicznych insektycydów doglebowych na owady z rodziny biegaczowatych (Carabidae)

The impact of systemic soil insecticides on the epigeic Carabidae assemblages

Autorzy: Woreta D.

Wpływ pokarmu na rozwój chrząszczy chrabąszcza kasztanowca (Melolontha hippocastani F.) (Coleoptera, Melolonthidae)

Effect of food on development of the Melolonta hippocastani F. beetles (Coleoptera, Melolonthidae)

Autorzy: Woreta D., Sukovata L.

Przeżywalność i wzrost pędraków Melolontha spp. na korzeniach głównych gatunków drzew leśnych

Survival and growth of the Melolontha spp. grubs on the roots of the forest's main tree species

Autorzy: Woreta D., Sukovata L.

Wpływ pokarmu na imagines chrabąszczy Melolontha melolontha i M. hippocastani

Effects of food source quality on the adults of Melolontha melolontha and M. hippocastani

Autorzy: Woreta D., Lipiński S., Wolski R.

Translate »