Sławomir Lipiński

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Możliwości ochrony kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum L. przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem Cameraria ohridella Deschka et Dimic

Possibilities of protection of the horse-chestnut Aesculus hippocastanum L. against the horse chestnut leaf-miner Cameraria ohridella Deschka et Dimic

Autorzy: Głowacka B., Lipiński S., Tarwacki G.

Wpływ pokarmu na imagines chrabąszczy Melolontha melolontha i M. hippocastani

Effects of food source quality on the adults of Melolontha melolontha and M. hippocastani

Autorzy: Woreta D., Lipiński S., Wolski R.

Translate »