Roman Gout

Ukraiński Państwowy Uniwersytet Leśno-Techniczny, Wydział Leśny, Lwów, Ukraina

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ wielkości próby na dokładność oceny wartości hodowlanej rodów z wolnego zapylenia w doświadczeniach testujących

The influence of subsampling on estimation accuracy of half sib families breeding value in progeny tests

Autorzy: Kowalczyk J., Gout R.

Translate »