Ryszard Bis

Nadleśnictwo Starachowice
ul. T. Krywki 14d, 27–200 Starachowice, Poland
Tel. +48 41 2745384, e-mail: Ryszard.Bis@wp.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Przyrost radialny jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Puszczy Iłżeckiej

Diameter increment of silver fir (Abies alba Mill.) in the Iłżecka Forest

Autorzy: Bis R., Dobrowolska D.

Występowanie jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w południowo-wschodniej części Puszczy Iłżeckiej

Silver fir (Abies alba Mill.) occurrence in south-eastern part of Iłżecka Forest

Autorzy: Bis R., Dobrowolska D.

Translate »