Sergii Boiko

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu, 10-727 Olsztyn, Pl. Łódzki 2, Polska
Tel. +48 89 5234947, e-mail: sergii.boiko@uwm.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Specyfika leśnictwa regionów Ukrainy

The specificity of forestry in different regions of the Ukraine

Autorzy: Boiko S.

Zróżnicowanie sezonowe składu pokarmu sarny europejskiej na terenie Żytomierskiego Polesia Ukrainy

The diet of the roe deer (Capreolus capreolus) in the forest ecosystems of Zhytomirske Polesie of the Ukraine

Autorzy: Krasnov V., Shelest Z., Boiko S., Gulik I., Sieniawski W.

Radioaktywne skażenie składu pokarmu sarny europejskiej Capreolus capreolus na terenie Żytomierskiego Polesia Ukrainy

Radioactive contamination of dietary components of the roe deer in the forests of Zhytomirske Polesie of Ukraine

Autorzy: Krasnov V., Shelest Z., Boiko S., Gulik I., Sieniawski W.

Translate »