Sławomir Mioduszewski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7150476, e-mail: S.Mioduszewski@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wzrost szczepów wiązu górskiego (Ulmus glabra Huds.) w archiwum klonów w Nadleśnictwie Bielsk

Growth of Ulmus glabra Huds. grafts in the clone archive in Bielsk Forest District

Autorzy: Mioduszewski S., Korczyk A.

Zmienność cech morfologicznych, wiosennego pędzenia pąków i kwitnienia świerka pospolitego (Picea abies [L.] Karst.) na plantacji nasiennej w Nadleśnictwie Bielsk

Variability of morphological features, bud burst and flowering of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) in the seed orchard of the Bielsk Forest District

Autorzy: Mioduszewski S., Rzońca M.

Translate »